Åpningstider

Restaurant


Vi åpner igjen i april 2020.

I månedene juni, juli og august holder vi åpent alle dager
mellom kl. 10.00-19.00.

I vår- og høst-ses. er restauranten åpen mellom kl. 10.00-18.00.
Om våren stengt på tirsdager.
Om høsten stengt på tirsdager og onsdager .

Obs! I vintermånedene november, desember, januar, februar og mars er vi stengt.